e-Leer - jou geleenthede tot wysheid en insig.
Slaan oor webblad nuus

Webblad nuus

Prentjie van Alet van der Westhuizen
BELEID AANGAANDE PLAGIAAT EN VERKLARING
by Alet van der Westhuizen - Vrydag, 22 September 2017, 8:11 VM
 
Hierdie verklaring moet deur die student voltooi, onderteken en saam met enige werkstuk wat vir beoordeling voorgelê word, ingedien word.
Prentjie van Elanie Bierman
Behuising
by Elanie Bierman - Maandag, 24 April 2017, 11:15 VM
 

Huisvesting op die kampus beskikaar:

Die behuising kostes by Farendenstraat 432 is as volg vir APA studente:

Klein woonstel R2000
Groot woonstel R3000
Kamers in die huis R2500

Die woonstelle het 'n badkamer en kitchenette in.
Kamers in die huis kan gedeel word en het 'n gesamentlike kombuis en badkamer.

Skakel Elanie vir meer inligting

012 344 3960


 
Prentjie van Prof. Gerrit Smit
Jaarlikse promosieplegtigheid
by Prof. Gerrit Smit - Maandag, 6 Februarie 2017, 2:57 NM
 

Promosieplegtigheid: 2017

Datum: Woensdag, 8 Maart 2017

Tyd: 18:30 

Plek:Kerkgebou van die Afrikaanse Protestantse Kerk Moot-Sentraal

Hoek van Ben Swart-, Japonica- en Karriboomstraat Môregloed, Pretoria

Drag: Formeel (Geen akademiese-drag benodig vir Raadslede wat nie op die 

personeel van die Akademie is nie).


Verversings sal na die geleentheid bedien word.

 
Prentjie van Prof. Gerrit Smit
Klaslesings in .amr
by Prof. Gerrit Smit - Maandag, 25 Julie 2016, 4:57 NM
 
Die klasaanbiedinge van al die vakke word in .amr formaat gelaai. U kan die klank op 'n selfoon of tablet laai en direk daarna luister, of u kan dit op u rekenaar laai. Op die internet is verskeie sagteware opsies beskikbaar wat u kan gebruik om die .amr formaat te verander na .mp3 formaat wat op alle rekenaars en mobiele toerusting sal werk.
 
Prentjie van Prof. Gerrit Smit
Hoe om in te teken op die blad
by Prof. Gerrit Smit - Vrydag, 19 Februarie 2016, 2:50 NM
 

Neem asb kennis dat alle geregistreerde studente van die APA 'n @my.apa.ac.za e-posadres ontvang het. Dit is die inligting wat u moet gebruik om op hierdie stelsel in te teken.
U moes 'n brief van die administrasie ontvang het op 19 Januarie 2016. Indien u nie die inligting ontvang het nie, kontak ons asb. dringend. 
Ons laat van vanjaar af slegs die APA e-posadresse op die stelsel toe. 


 
Prentjie van Prof. Gerrit Smit
Rekenaarvaardigheidstoets 2016
by Prof. Gerrit Smit - Maandag, 8 Februarie 2016, 3:08 NM
 

Rekenaarvaardigheidstoets 2016

Belangrike kennisgewing!!

Studente wat die rekenaarvaardigheidstoets moet aflê moet op Dinsdag 9 Februarie 2016 tussen 06:00-23:00 inteken op hulle aanlyn rekening. Kies die skakel > Algemeen > Akademiese vaardighede > Rekenaarvaardigheidstoets 2016. Voltooi die toets en laai u verwerkte dokument aanlyn op. U sal in kennis gestel word van die uitslag.

APA IT

 
Prentjie van Elanie Bierman
ASSESSMENT WORKSHOP
by Elanie Bierman - Vrydag, 22 Januarie 2016, 12:24 NM
 

Dosente opleiding 20 Januarie 2016


Prentjie van Elanie Bierman
RIGLYNE VIR DIE SKRYF VAN SKRIPSIES EN WERKSTUKKE
by Elanie Bierman - Donderdag, 4 Junie 2015, 8:42 VM
 

INHOUD


   I.  Globale vormgewing, 3

  II.  Algemene wenke, 4
 III.  Verwysingstegnieke volgens die Harvardmetode, 4
 IV.  Titelbladsy vir skripsie, 18
  V.  Leidraad vir beoordeling van skripsie, 19
 VI.  Werk- en tydsrooster met die oog op die skryf van skripsie, 23
VII.  Sake-indeks tenopsigte van verwysingstegniek, 24

Prentjie van Prof. Danny Nel
Wydingsperiodes
by Prof. Danny Nel - Maandag, 2 Februarie 2015, 4:02 NM
 

Wydingsperiodes op Woensdae om 10:00 in die Lettere en Wysbegeerte-gebou, is 'n weeklikse afspraak op die kalender wat asseblief bygewoon moet word. Indien daar afstandstudente is wat op Woensdae in Pretoria of in die omgewing is, is u welkom om dit by te woon. Dit is iets eiesoortig en uniek aan ons instelling en daarom doen ons 'n dringende beroep op dosente en studente asook administratiewe personeel, om die geleenthede by te woon.